Nieuws uit Achtkarspelen
De gemeente Achtkarspelen kocht op de tweede veiling dertien kavels. "Van deze kavels hebben wij alleen nog Feanbei 14 en Feanbei 34 in de verkoop", aldus Goffe Hoekstra van de gemeente Achtkarspelen. Deze kavels zijn respectievelijk 385m2 en ...
Stroomversnelling woningbouw Vierstromenland
... in Groningen hebben in 2015 veel jongeren te maken gehad met jeugdzorg. In sommige gemeenten ligt dit aantal zelfs op 16% van de jongeren. In Friesland zijn de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Achtkarspelen en Heerenveen de uitschieters.
Meeste jeugdzorg in Noord-Nederland
ACHTKARSPELEN - Afgelopen vrijdag 22 april vond de Promotietoer van Toeristisch Achtkarspelen plaats. Deelnemers namen een kijkje bij vijf collega-ondernemers en kregen zodoende een interessante middag voorgeschoteld. In totaal namen zo'n twintig ...
Toeristische Promotietoer door de gemeente <b>Achtkarspelen</b>
De Promotietoer is een initiatief van Toeristisch Achtkarspelen, een samenwerking van ondernemers in de gemeente Achtkarspelen. Deze betrokken bedrijven uit de toeristische sector proberen de bekendheid van Achtkarspelen als toeristisch gebied uit te ...
Toeristische promotietoer door <b>Achtkarspelen</b>
BUITENPOST – Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen heeft dinsdag vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De uitreiking vond 's morgens plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost. De lintjes waren voor het ...
Vier lintjes uitgereikt in <b>Achtkarspelen</b>
Ook bezorgt ze zelf een deel van de dorpskranten en ze verzorgt het donateurenbeheer. Van 1989 tot 2004 was ze bestuurslid/tweede secretaris bij Watersportvereniging Achtkarspelen (WVSK8K). Ook was ze redactielid van het clubblad. Tot op heden is zij ...
Lintjesregen in <b>Achtkarspelen</b> (4 stuks)
Foto's van Achtkarspelen
Hotels
B&B Farmhouse B&B Farmhouse
Wyldpaed Oast 23
9287 VM Twijzelerheide
Herbergh de Parel fan Eastermar Herbergh de Parel fan Eastermar
E.M. Beimastrjitte 15
9261 VG Eastermar
B&B 'T Skoalhûs B&B 'T Skoalhûs
Eelke Meinertswei 6
9295 KB Westergeest