Nieuws uit Het Bildt
Donderdag 21 april 2016 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat de Bildtse gemeenteraad definitief besloot de eigen gemeente op te heffen. Met het aannemen van het herindelingsadvies – tien stemmen voor, vier tegen – verruilde de raad 511 jaar ...
FRANEKER – De zeven gemeenteraden hebben donderdagavond het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.
De gemeenteraden van zeven gemeenten hebben donderdagavond een besluit genomen over een groot herindelingsvoorstel. In dat voorstel komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden, worden Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel de nieuwe gemeente ...
Zeven gemeenteraden praten tegelijk over herindeling
De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel hebben donderdagavond ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel was de raad unaniem voor.
Raden stemmen in met vorming Waadhoeke
SINT ANNAPAROCHIE – Stichting Bildts Aigene is druk bezig met het project 'Boerke op 't Bildt'. Daarmee zegt de stichting het Bildt op de kaart te willen zetten. De stichting, die ook druk op zoek is naar vrijwilligers, stuurde hierover een ingezonden ...
INGEZONDEN | &#39;Stichting <b>Bildts</b> Aigene is doende om &#39;t <b>Bildt</b> op de kaart te setten&#39;
Woensdag 6 april konden kiezers stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het Bildt had een opkomst van 32%: daarvan stemde 62% tegen het verdrag. Op het Bildt werden 7974 kiezers opgeroepen om hun stem uit ...
Foto's van Het Bildt
Hotels
Logement 'De witte klok' Logement 'De witte klok'
Ds. Schuilingstraat 4 - 6
9078 WD Oude Bildtzijl
BijDeGraaf BijDeGraaf
Holdingawei 59
9053 LV Finkum
Hotel Pension Oppe Klincke Hotel Pension Oppe Klincke
Franekerweg 6
8808 HA Dongjum