Nieuws uit Wijns
Zij hebben geen kandidaturen ontvangen voor de ondernemingsraad, noch voor het preventie- en beschermingscomité. Volgens de directeur van Acerta, Dirk Wijns, zit er zelfs een aantal bedrijven bij die meer dan driehonderd werknemers in dienst hebben.
Geen kandidaten voor sociale verkiezingen: Accent Jobs is geen uitzondering
De belangrijkste reden voor de afwezigheid van kandidaten in kleinere ondernemingen is volgens Wijns dat er meestal een goed werkend - veelal informeel - informatie- en overlegmodel bestaat tussen werkgever en werknemer waarbij de werkgever zelf ...
In 1 op de 10 bedrijven geen kandidaat voor de sociale verkiezingen
De projectgroep voor de aanleg van glasvezel in Bartlehiem houdt er mee op. Uit eigen berekeningen blijkt dat het aansluiten van honderd adressen in Bartlehiem, Tichelwurk, Wijns en Oudkerk veel te duur wordt. De provincie had meer dan 700.000 euro ...
Projectgroep Bartlehiem trekt stekker uit glasvezelproject
Celyad, société qui développe des thérapies cellulaires dans le domaine des maladies cardiovasculaires et en immuno-oncologie, a annoncé que le professeur William Wijns, président du comité de pilotage CHART-1, supervisera le comité scientifique ...
William Wijns, as Chairman of the CHART-1 Steering Committee, will oversee the scientific committee in charge of the data analysis and data dissemination plan for the trial. In order to avoid any potential conflict of interest Prof. Wijns will resign ...
William Wijns, as Chairman of the CHART-1 Steering Committee, will oversee the scientific committee in charge of the data analysis and data dissemination plan for the trial. In order to avoid any potential conflict of interest Prof. Wijns will resign ...
Postcode van Wijns
9091 BA
Wijns
9091 BB
Wijns
9091 BC
Wijns
9091 BD
Wijns
9091 BE
Wijns
9091 BG
Wijns
9091 BH
Wijns
9091 BJ
Wijns
9091 BK
Wijns
Hotels
Stenden University Hotel Stenden University Hotel
Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden
Van Sminia Huys Van Sminia Huys
Tweebaksmarkt 36
8911 KX Leeuwarden
Hotel 't Anker Hotel 't Anker
Eewal 73
8911 GS Leeuwarden