Nieuws uit Boarnsterhim
Nadat omwonenden er over klaagden, ondernam de voormalige gemeente Boarnsterhim actie tegen de eigenaars. Na de opdeling van Boarnsterhim, is de procedure overgenomen door de gemeente De Fryske Marren. Die heeft geprobeerd er met ...
Dwangsom voor eigenaars illegale woonark in Terherne
... de eerste nieuwe bouw-initiatieven Volmawei, Hellinghaven en de Minne Finne gepresenteerd. In de laatste jaren van de gemeente Boarnsterhim is er van deze plannen weinig terecht gekomen, omdat er veel weerstand was tegen de hoge woningbouw.
Grousters zijn positief over nieuwe bouwplannen dorpskern
Zo ging het ook in het voormalige Boarnsterhim. Leeuwarden kiest hier niet voor: zij verschaft een vergunning voor vijf jaar. Daarna verliest de kraamhouder zijn rechten en staat de inschrijving opnieuw open. Deze aanpak wordt nu ook gangbaar in de ...
'Oliebollenkraam verdient meer rechten'
LEEUWARDEN – De gemeente Leeuwarden investeert 650.000 euro om infrastructurele knelpunten in het voormalige Boarnsterhim aan te pakken. Het geld wordt gebruikt om de infrastructuur te verbeteren in Jirnsum, Warten, Warstiens, Wergea en ...
Dorpen krijgen geld voor verbetering infrastructuur
In totaal deden 84 tennissers uit het voormalige Boarnsterhim en de dorpen Wirdum en Goutum deden aan de kampioenschappen mee. Vorig jaar waren dat er nog 77. Tennisvereniging Goutum deed dit jaar voor het eerst mee. Het toernooi is op banen van ...
Trainer en leerling dubbelen naar titel <b>Boarnsterhim</b> Tennistoernooi
In totaal deden 84 tennissers uit het voormalige Boarnsterhim en de dorpen Wirdum en Goutum deden aan de kampioenschappen mee. Vorig jaar waren dat er nog 77. Tennisvereniging Goutum deed dit jaar voor het eerst mee. Het toernooi is op banen van ...
Trainer en leerling winnen <b>Boarnsterhim</b> Tennis 2016
Foto's van Boarnsterhim
Hotels
ATboot ATboot
Singel 28
9001 XP Grou
De Oude Schouw De Oude Schouw
Oudeschouw 6
8491 MP Akkrum
Herberg Oer't Hout Herberg Oer't Hout
Raadhuisstraat 18
9001 AG Grou