Nieuws uit Franekeradeel
De gemeente Franekeradeel heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2015. Er is een bedrag van 1.389.950 euro overgebleven. Burgemeester en wethouders stellen de raadscommissie voor dit ...
<b>Franekeradeel</b> in 2015 in de plus
FRANEKER – De Zonnebloem afdeling Franekeradeel heeft dinsdag een dagje uit gehouden. Aan boord van de Tourist V hebben vijfenzestig gasten een mooie dag beleefd. Het schip vertrok vanuit Sneek voor een boottocht over het Friese water.
Gasten Zonnebloemen genieten aan boord Tourist V van Friese wateren
Drainage, overloopgebieden en peilverlaging tegen bodemdaling Franekeradeel-Harlingen. Er komen extra maatregelen voor de daling door vroegere gaswinning nabij Herbaijum. Vermilion Energy Netherlands maakte eind 2014 bekend dat tot 2050 de ...
FRANEKER – De zeven gemeenteraden hebben donderdagavond het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.
De gemeenteraden van zeven gemeenten hebben donderdagavond een besluit genomen over een groot herindelingsvoorstel. In dat voorstel komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden, worden Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel de nieuwe gemeente ...
Zeven gemeenteraden praten tegelijk over herindeling
De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel hebben donderdagavond ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel was de raad unaniem voor.
Raden stemmen in met vorming Waadhoeke
Foto's van Franekeradeel
Hotels
Tulip Inn Franeker Tulip Inn Franeker
Hertog van Saxenlaan 78
8802 PP Franeker
Hotel Pension Oppe Klincke Hotel Pension Oppe Klincke
Franekerweg 6
8808 HA Dongjum
Hotel Restaurant De Stadsherberg Hotel Restaurant De Stadsherberg
Oud Kaatsveld 8
8801 AB Franeker