Nieuws uit Littenseradiel
FRANEKER – De zeven gemeenteraden hebben donderdagavond het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.
In dat voorstel komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden, worden Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel de nieuwe gemeente Waadhoeke, en Littenseradiel wordt opgedeeld en komt in delen bij Leeuwarden, de Waadhoeke en Súdwest Fryslân.
Zeven gemeenteraden praten tegelijk over herindeling
De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel hebben donderdagavond ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel was de raad unaniem voor.
Raden stemmen in met vorming Waadhoeke
In Littenseradiel begint zaterdag een actieweek om ouderen te stimuleren om meer te bewegen. Alle senioren in de gemeente zijn uitgenodigd om mee te doen. Er worden activiteiten georganiseerd in de zorgcentra Nij Dekama in Weidum en Nij Stapert in ...
Aktieweek <b>Littenseradiel</b> om ouderen in beweging te krijgen
Alle senioren uit de gemeente Littenseradiel worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de 'Mei-inoar Aktyf'-week. Het programma voor de twee locaties staat onderaan dit bericht. Aanmelden voor één of meerdere activiteiten kan bij buurtsportcoach ...
HINDELOOPEN De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel willen weten wat hun inwoners vinden van het werk van de gebiedsteams. Begin april krijgt een deel van de inwoners, die contact hebben gehad met het gebiedsteam, een vragenlijst over ...
Foto's van Littenseradiel
Hotels
Gastenverblijf Bonga Stee Gastenverblijf Bonga Stee
Bongapaed 9
8736 JE Roodhuis (Reahûs)
Hotel Restaurant De Daaldersplaats Hotel Restaurant De Daaldersplaats
Stationsstraat 66
8601 GG Sneek
Stadsherberg Hotel Nieuw Hanenburg Stadsherberg Hotel Nieuw Hanenburg
Wijde Noorderhorne 2
8601 EB Sneek