Nieuws uit Leeuwarderadeel
FRANEKER – De zeven gemeenteraden hebben donderdagavond het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.
De gemeenteraden van zeven gemeenten hebben donderdagavond een besluit genomen over een groot herindelingsvoorstel. In dat voorstel komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden, worden Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel de nieuwe gemeente ...
Zeven gemeenteraden praten tegelijk over herindeling
Dat het zou gebeuren, stond al een hele tijd vast. Donderdagavond werd het ook officieel vastgesteld: Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel komen bij Leeuwarden. De nieuwe gemeente heeft straks 36 kernen en beslaat 256 vierkante kilometer.
<b>Leeuwarderadeel</b> en deel Littens officieel bij Leeuwarden
Leeuwarderadeel mag de promotiefolder voor de beoogde aanleg van het fiets-wandelpad op het voormalige tracé van het Dokkumer Lokaaltsje, verspreiden. De rechtbank heeft dit woensdag geoordeeld. De Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij ...
<b>Leeuwarderadeel</b> wint geding om promotiefolder
Tijdens de Beweegweek kunnen alle 55-plussers uit Leeuwarderadeel gratis meedoen aan sportieve activiteiten, workshops en een groot aantal proeflessen. Maandagmiddag na de opening is er een fittest in Skilhiem. Opgeven daarvoor kan via de receptie ...
Maandag 11 april opening Beweegweek <b>Leeuwarderadeel</b>
In een nog vertrouwelijk rapport wordt voorgesteld om tegelijk met het samengaan van de gemeenten Leeuwarderadeel en Leeuwarden, bij deze herindeling per 1 januari 2018 ook de dorpen Alde Leie - waarvan een aantal woningen en achtererven nu nog ...
Foto's van Leeuwarderadeel
Hotels
BijDeGraaf BijDeGraaf
Holdingawei 59
9053 LV Finkum
Stenden University Hotel Stenden University Hotel
Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden
Eurohotel Eurohotel
Europaplein 20
8915 CL Leeuwarden