Nieuws uit Menameradiel
BITGUMMOLE/BERLTSUM – De 71-jarige Irene Margreet Langendijk-Van den Berg uit Bitgummole en de 57-jarige Sybren Jitze van Tuinen uit Berltsum hebben vandaag uit handen van burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel een ...
FRANEKER – De zeven gemeenteraden hebben donderdagavond het herindelingsadvies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.
De gemeenteraden van zeven gemeenten hebben donderdagavond een besluit genomen over een groot herindelingsvoorstel. In dat voorstel komt Leeuwarderadeel bij Leeuwarden, worden Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel de nieuwe gemeente ...
Zeven gemeenteraden praten tegelijk over herindeling
De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel hebben donderdagavond ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel was de raad unaniem voor.
Raden stemmen in met vorming Waadhoeke
MARSUM/MENAAM – De 11-jarige Roas Kuipers van Looft den Heer uit Bitgummole is winnaar geworden van de Eenhoorn wisselbokaal op het jeugdfestival voor solisten en jeugdorkesten in de gemeente Menameradiel. Aan het solistenfestival van ...
FOTO'S | Roas Kuipers wint Eenhoorn wisselbokaal op jeugdfestival Menameradiek
FRANEKER – CBS De Korendrager uit Franeker is in zwembad Bloemketerp winnaar geworden van de vierde editie van de schoolzwemkampioenschappen in Franekeradeel en Menameradiel. Zij kregen de de Franeker Courant wisselbeker en medailles ...
FOTO&#39;S | De Korendrager winnaar schoolzwemkampioenschap Franekeradeel en <b>...</b>
Foto's van Menameradiel
Hotels
Lyts Kanaän Lyts Kanaän
Seerp van Galemawei
9022 AC Mantgum
WestCord WTC Hotel Leeuwarden WestCord WTC Hotel Leeuwarden
heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
Weidumerhout Weidumerhout
Dekemawei 9
9024 BE Weidum